banner

Roots in Asten, located in Someren

Dispolab Nederland was founded in 1992 and called Asten (North Brabant) its base for more than 20 years. Due to constant growth, both domestically and abroad, we found that we had outgrown our original premises and relocated to our current premises, close by in Someren, in 2015. Our team constantly does everything it can to supply our customers with the laboratory articles they need.

Committed and motivated employees 

Our motivated employees draw on their extensive experience and expertise, listen to your requests, ask the right questions and proactively work with you to consider your needs and establish the best solution possible. 
Dispolab Nederland would not be the success it is without our employees - they are an extension of the company. The appreciation we have of our employees is reflected in two main pillars of our HR policy: the well-being of our employees and respect of one another. 

Socially responsible

Dispolab Nederland aims to keep its business operations sustainable and environmentally friendly. In our day-to-day operations, we achieve this by separating our waste flows and making them suitable for reuse.
We are also continuously improving our environmental performance. More than 2.000 solar panels have been installed on the roof of our business premises. We are now in a position to generate virtually all of the electricity we need.
Besides caring for the environment, Dispolab Nederland takes its social responsibility very seriously too, which it shows by looking after its employees, both financially and otherwise, by sponsoring the local community and through its involvement in global organisations and good causes. For example, Dispolab Nederland is the main sponsor of various local clubs and sports clubs and contributes to PlanNederland and good causes, preferring those that involve the young, elderly or people with disabilities.

ISO 9001 and ISO 14001

Dispolab Nederland meets the ISO 9001 standard. This ISO certification proves that our management system meets all relevant quality-management-related standards and requirements. 
We constantly strive to improve our organisation's environmental performance. The ISO 14001 certificate confirms our ambitions in this area. 

ISO 9001 Dispo NE.jpg    ISO 14001 Dispo NE.jpg

Identipack

Identipack is the sister company of Dispolab Nederland and specialises in sample containers for soil and water research.
For more information about Identipack, see www.identipack.com

Logo IDP_CMYK.jpg

Policy statement

See our policy statement here. 

CO2-beleid

Ons bedrijf heeft als doel om 10% CO2 emissiereductie te realiseren in 2027. Dit betekend dat we de komende jaren verschillende initiatieven gaan activeren om ervoor te zorgen dat commerciële ambities worden gecombineerd met nog meer duurzame ambities. 

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder helpt ons grip te krijgen op onze CO2 voetafdruk. We nemen initiatieven om onze voetafdruk kleiner en kleiner te maken. Die doen we binnen onze eigen werkprocessen en projecten. Het doel is om ten opzichte van 2022 10% CO2 emissie reductie te realiseren in 2027 in verhouding tot de omzet, waarbij het gaat om het gebruik van duurzamer energiebronnen maar ook het implementeren van maatregelen die de behoefte aan het gebruik van energie verminderen.

Onze foodprint zag er in 2022 als volgt uit:

Om onze doelstelling in 2027 te bereiken werken we volgens een zogenaamde PDCA methode. Wat betekent dat we een jaarlijkse planning hebben waarbij we monitoren of de geïmplementeerde maatregelen uit het vorige jaar het verwachte effect heeft opgeleverd en waarbij jaarlijks een nieuwe inventarisatie van energiebesparende maatregelen wordt gemaakt, beoordeeld en geïmplementeerd.

Concreet ziet dit er als volgt uit:

  • We meten met behulp van objectief vastgestelde gegevens met betrekking tot ons gebruik van verschillende energiebronnen onze jaarlijkse CO2 emissie.
  • We zoeken actief naar maatregelen die ons energieverbruik kunnen verminderen. Elk volgend jaar beoordelen we of de genomen maatregelen het verwachte effect op CO2 reductie hebben gehad.
  • We communiceren intern en extern over de maatregelen die we nemen en de CO2 emissie reductie die we daarmee realiseren.
  • We sluiten ons aan en ondersteunen initiatieven die CO2 emissie reductie verminderen in onze sector maar ook daarbuiten.

De CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is hierbij een doeltreffend en effectief hulpmiddel.

Op dit moment werken we aan één project met gunningvoordeel, ILOW 2021. De Co2 emissie m.b.t. dit project bedroeg in 2022 6,2 ton. De reductie doelstelling voor dit project ligt in lijn met de organisatie doelstellingen. In 2027 zal de emissie met 10% zijn teruggebracht in relatie tot de omzet.