Pand Dispolab

Roots in Asten, gehuisvest in Someren

Dispolab Nederland is opgericht in 1992 en had ruim twintig jaar Asten (Noord-Brabant) als thuisbasis. Door constante groei in binnen- en buitenland was het oude bedrijfspand te klein. In 2015 zijn we verhuisd naar een nieuw pand in het nabijgelegen Someren. Dagelijks zijn we hier met ons team in de weer om onze klanten van de gewenste laboratoriumartikelen te voorzien. 

Betrokken, gemotiveerde medewerkers

Onze gemotiveerde medewerkers zetten hun ervaring en expertise in, luisteren naar uw wensen, stellen de juiste vragen en denken met u mee in oplossingen. 
Dispolab Nederland kan niet zonder haar medewerkers, zij zijn een verlengstuk van het bedrijf. Waardering voor onze medewerkers komt naar voren in twee belangrijke pijlers van ons HR-beleid; welzijn van onze werknemers én respect voor elkaar. 

Maatschappelijk verantwoord

Dispolab Nederland hecht veel waarde aan een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. In onze dagelijkse werkzaamheden houden wij hier rekening mee door onze afvalstromen te scheiden en deze weer geschikt te maken voor hergebruik.
We zijn ook continu bezig om onze milieuprestaties te verbeteren. Met behulp van ruim 2.000 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand wekken we bijna volledig onze eigen stroom op. 
Naast zorg voor het milieu draagt Dispolab Nederland ook haar maatschappelijke verantwoording door goede zorg van het personeel, financiële zorg en sponsoring voor de lokale gemeenschap, betrokkenheid bij wereldse organisaties en goede doelen. Zo is Dispolab Nederland hoofdsponsor van diverse locale (sport)verenigingen en worden er bijdragen geleverd aan PlanNederland en aan goede doelen waarbij bij voorkeur jeugd, ouderen of mensen met een beperking betrokken zijn.

 

 

 

ISO 9001 en ISO 14001

Dispolab Nederland voldoet aan de ISO 9001-norm. Deze ISO-certificering bewijst dat ons managementsysteem voldoet aan alle normen en eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
We streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie. Het ISO 14001-certificaat is een bevestiging van onze ambities op dit vlak.

Afbeelding verwijderd.    Afbeelding verwijderd.

Identipack

Het zusterbedrijf van Dispolab Nederland is Identipack.
Identipack is gespecialiseerd in monsterverpakkingen voor bodem en wateronderzoek. 
Meer informatie over Identipack kunt u vinden op www.identipack.com

Afbeelding verwijderd.

Beleidsverklaring

Hier kunt u onze beleidsverklaring inzien. 

CO2-beleid

Ons bedrijf heeft als doel om 10% CO2 emissiereductie te realiseren in 2027. Dit betekend dat we de komende jaren verschillende initiatieven gaan activeren om ervoor te zorgen dat commerciële ambities worden gecombineerd met nog meer duurzame ambities. 

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder helpt ons grip te krijgen op onze CO2 voetafdruk. We nemen initiatieven om onze voetafdruk kleiner en kleiner te maken. Die doen we binnen onze eigen werkprocessen en projecten. Het doel is om ten opzichte van 2022 10% CO2 emissie reductie te realiseren in 2027 in verhouding tot de omzet, waarbij het gaat om het gebruik van duurzamer energiebronnen maar ook het implementeren van maatregelen die de behoefte aan het gebruik van energie verminderen.

Onze foodprint zag er in 2022 als volgt uit:

Om onze doelstelling in 2027 te bereiken werken we volgens een zogenaamde PDCA methode. Wat betekent dat we een jaarlijkse planning hebben waarbij we monitoren of de geïmplementeerde maatregelen uit het vorige jaar het verwachte effect heeft opgeleverd en waarbij jaarlijks een nieuwe inventarisatie van energiebesparende maatregelen wordt gemaakt, beoordeeld en geïmplementeerd.

Concreet ziet dit er als volgt uit:

  • We meten met behulp van objectief vastgestelde gegevens met betrekking tot ons gebruik van verschillende energiebronnen onze jaarlijkse CO2 emissie.
  • We zoeken actief naar maatregelen die ons energieverbruik kunnen verminderen. Elk volgend jaar beoordelen we of de genomen maatregelen het verwachte effect op CO2 reductie hebben gehad.
  • We communiceren intern en extern over de maatregelen die we nemen en de CO2 emissie reductie die we daarmee realiseren.
  • We sluiten ons aan en ondersteunen initiatieven die CO2 emissie reductie verminderen in onze sector maar ook daarbuiten.

De CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is hierbij een doeltreffend en effectief hulpmiddel.

Op dit moment werken we aan één project met gunningvoordeel, ILOW 2021. De Co2 emissie m.b.t. dit project bedroeg in 2022 6,2 ton. De reductie doelstelling voor dit project ligt in lijn met de organisatie doelstellingen. In 2027 zal de emissie met 10% zijn teruggebracht in relatie tot de omzet.